Зарахування до закладу загальної середньої освіти

 1. Зарахування учнів до закладу освіти здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.
 2. Перелік документів, необхідних для зарахування дітей до школи, а саме: заяву про зарахування за зразком. До такої заяви обов’язково має бути додано:
 • копію свідоцтва про народження дитини (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);
 • оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о. 3. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти. Переведення учнів до іншого закладу освіти здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

 1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає 2 будівлі, споруди (2 котельні, технічне приміщення, надвірний туалет), обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі закладу освіти.
 2. Майно закладу освіти є на балансі Городоцької районної ради та перебуває в управлінні відділу освіти Городоцької райдержадміністрації.
 3. Заклад освіти відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
 4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу освіти проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу освіти внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
 5. Для забезпечення освітнього процесу база закладу освіти складається із навчальних кабінетів, бібліотеки, комп’ютерного кабінету, їдальні, майстерні.
 6. Заклад освіти має земельну ділянку, де розміщуються спортивний та ігровий майданчики, господарська будівля тощо.
 7. Списання основних засобів і майна здійснюється за рішенням засновника, тобто Городоцької районної ради, відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.