Мови навчання

  Мовою освітнього процесу в закладі освіти є державна мова.

Відповідно до Закону України

Про забезпечення функціонування української мови як державної

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 21, ст.81)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 114-IX від 19.09.2019, ВВР, 2019, № 45, ст.289
Кодексом
№ 396-IX від 19.12.2019, ВВР, 2020, № 7, № 8, № 9, ст.48
Законом
№ 531-IX від 17.03.2020, ВВР, 2020, № 16, ст.101}

Освітні програми