Звітність

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4 – 3д, № 4 – 3м) За 9 місяців 2018_ р. Коди

Додаток 4

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу ІІ)

 

 

 

Звіт  
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4 – 3д, № 4 – 3м)  
За  9   місяців 2018_ р. Коди
Установа ___Бучалівська   ЗОШ 1-11 ст.__________________________________________________________________________  за ЄДРПОУ 02144594
Територія __________________________________________________________________________________________________________ за КОАТУУ 4620900000
Організаційно-правова форма господарювання ________________________________________________________________________ за КОПФГ 410
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету________________________________________   
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________________
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _06  Орган з питань освіти і науки
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
    )    0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами
Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

 

 

 

Показники КЕКВ

та/або

ККК

Код

рядка

Затверджено

на звітний рік

Затверджено на звітний період… Continue reading

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4 – 2д, № 4 – 2м), За ІІІ квартали 2018 р. Коди

Додаток 3

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу ІІ)

 

 

Звіт

                                    про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами

власних надходжень (форма № 4 – 2д, № 4 – 2м),

За  ІІІ квартали 2018 р. Коди
Установа                 Бучалівська ЗОШ І-ІІст.                                                                                           … Continue reading

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) за_ 9 місяців_ 2018_ р.

Додаток 1

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу ІІ)

 

Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м)
                                                                                                                              за_ 9 місяців_ 2018_ р. Коди
Установа           Бучалівська  ЗОШ 1-11 ст.              … Continue reading