Зарахування учнів до освітнього закладу

Like!
  1. Зарахування учнів до закладу освіти здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.
  2. Перелік документів, необхідних для зарахування дітей до школи, а саме: заяву про зарахування за зразком. До такої заяви обов’язково має бути додано:
  • копію свідоцтва про народження дитини (під час подання копії додається оригінал відповідного документа);
  • оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о. 3. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти. Переведення учнів до іншого закладу освіти здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.